TOÀN BỘ NICK TRÊN SHOP LÀ NICK TRẮNG TT

GIÁ TRÊN SHOP LÀ GIÁ THẺ CÀO LUÔN NHÉ

NẠP CARD KHÔNG TRỪ CHIẾC KHẨU 100K = 100.000 VNĐ TẠI SHOP

Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số bậc ngọc
Rank
Rank: Vàng
Ngọc: 61
Tướng: 30
Skin: 18
350.000đ
AC CỰC NHIỀU SKIN NGON
Rank: B.Kim
Ngọc: 81
Tướng: 56
Skin: 46
900.000đ